Γραφιστικές υπηρεσίες

Η ομάδα μας πλαισιώνεται από ένα επιτελείο έμπειρων συνεργατών και δραστηριοποιείται στους τομείς:

- Μελέτη - Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

- Δημιουργία εντύπων επικοινωνίας

- Δημιουργία διαφημιστικών εντύπων

- Εκτυπώσεις Offset

- Ψηφιακές εκτυπώσεις

- Μελέτη και κατασκευή διαφημιστικών Stand

- Μελέτη και κατασκευή εκθεσιακών χώρων

- Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων

- Σχεδιασμός και κατασκευή επιγραφών.

- Oργάνωση εκδηλώσεων.

- Sponsoring