Επιδοτήσεις

Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κλάδους του τριτογενή τομέα, δηλαδή στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων.

Προκηρύχθηκε δράση για την χρηματοδοτική ενίσχυση γονέων (άνδρες - γυναίκες) με τρία τέκνα και άνω για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Προκηρύχθηκε δράση για «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών».

Εκμεταλλευθείτε την σχετική επιδότηση, για την εγκατάσταση του δικού σας συστήματος wireless hotspot στην επιχείρησή σας.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου» που περιλαμβάνεται στο Μέτρο 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ».

Το πρόγραμμα προβλέπει την παρακίνηση και την οικονομική ενίσχυση του Ημερήσιου-Εβδομαδιαίου Περιφερειακού τύπου για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών με σκοπό την σύνδεση με το Διαδίκτυο ή για την περαιτέρω εκμετάλλευσή του είτε πρόκειται για παρουσία του φορέα είτε πρόκειται για συναλλαγές. Σημαντικός θεωρείται και ο εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας υποδομής της επιχείρησης.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία