Ενίσχυση επιχειρηματικότητας οικογενειών με τρία τέκνα και άνω (τριτέκνων και πολυτέκνων)

Προκηρύχθηκε δράση για την χρηματοδοτική ενίσχυση γονέων (άνδρες - γυναίκες) με τρία τέκνα και άνω για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Αναλυτικά τα κύρια σημεία του προγράμματος: