Επιδότηση για wireless hotspot

Εκμεταλλευθείτε την σχετική επιδότηση, για την εγκατάσταση του δικού σας συστήματος wireless hotspot στην επιχείρησή σας.
Επιδοτηθείτε για το 50% της αξίας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει υλικό (τους απαραίτητους server και access points, ασύρματες κάμερες, laptop, PDA, PC και εκτυπωτές, ασύρματους προβολείς και άλλες ασύρματες συσκευές), λογισμικό (απαραίτητο για την λειτουργία του hotspot), υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (εφαρμογές που δίνουν αφορμές στους πελάτες σας να παραμένουν περισσότερο χρόνο στον χώρο της επιχείρησής σας), τηλεπικοινωνιακά κόστη (π.χ. ADSL ή δορυφορικό internet), ενέργειες προβολής και προώθησης του hotspot (έντυπα, καταχωρίσεις τύπου κλπ).
Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ αναλαμβάνει την μελέτη, σύνταξη και υποβολή της πρότασής σας.

Η πρόταση μπορεί να είναι προϋπολογισμού από €7.000 έως €200.000 αλλά ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της (50%) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα:
1) κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (μετά την έγκριση και υλοποίηση δηλαδή) έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις
2) ο κλάδος δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητες του κανόνα de minimis
3) η επιχείρηση κατά την τελευταία 3ετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα de minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα €100.000.
4) η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΝΤΕΛΕΙΑ θα χαρεί να συζητήσει μαζί σας τις πολλαπλές εφαρμογές του δικού σας hotspot, προσαρμοσμένου στο μέγεθος και τις απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.