Πρόγραμμα επιδότησης για περιφερειακό τύπο

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου» που περιλαμβάνεται στο Μέτρο 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ».

Το πρόγραμμα προβλέπει την παρακίνηση και την οικονομική ενίσχυση του Ημερήσιου-Εβδομαδιαίου Περιφερειακού τύπου για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών με σκοπό την σύνδεση με το Διαδίκτυο ή για την περαιτέρω εκμετάλλευσή του είτε πρόκειται για παρουσία του φορέα είτε πρόκειται για συναλλαγές. Σημαντικός θεωρείται και ο εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας υποδομής της επιχείρησης.
Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση και η χρήση του Διαδικτύου από ένα σημαντικό αριθμό μικρών περιφερειακών εφημερίδων, με σκοπό να αναπτύξουν «ηλεκτρονικά» δραστηριότητες όπως:

  • Η πληροφόρηση και η γρήγορη επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.
  • Η προβολή και προώθηση των εκδοτικών της δραστηριοτήτων της σε μια διευρυμένη δυνητική πελατεία.
  • Η αποστολή και λήψη δεδομένων με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή με το δημόσιο.
  • Η αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά και επιχειρηματικών συνεργασιών.
  • Το άνοιγμα με πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο στη διεθνή αγορά.

Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών διαδικτύου, ιστοχώρου στο διαδίκτυο, εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου, βασικού εξοπλισμού γραφείου καθώς και σύσταση και υλοποίηση της μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τις δυνατότητες μετεξέλιξης του εντύπου σας σε σύγχρονο ηλεκτρονικό τύπο με δυνατότητες έκδοσης πολλαπλών εντύπων, διαχείριση παλαιοτέρων τευχών, ηλεκτρονική υποβολή-διόρθωση-έγκριση άρθρων συγγραφέων από αρχισυντάκτη, προσαρμογή διαδικασίας διαμόρφωσης ύλης, προηγμένες υπηρεσίες στους αναγνώστες, δυνατότητα πρόσθετων εσόδων από διαφήμιση κλπ.

Ο ανώτατος υποβαλλόμενος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ανά πρόταση με 55% επιχορήγηση.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό έως 30 Οκτωβρίου 2006.