επικοινωνία

Ταχυδρομική δ/νση:
Κορυτσάς 10,
Αγία Παρασκευή 15343

Πρόσβαση:
από metro – στάση "Χαλάνδρι" (γραμμή 3)
από Αττική οδό – έξοδος 13
Χάρτης Google map
Χάρτης
Google earth
Χάρτης DriveMe

Τηλ/φαξ: 2106391009